Πολιτική Απορρήτου

Στην Tzogos, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητό σας και να προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποκαλύπτουμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες σας όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση του ιστότοπού μας, συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

1. Πληροφορίες που Συλλέγουμε

1.1 Προσωπικές πληροφορίες: Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση email και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όταν μας τα παρέχετε οικειοθελώς, όπως όταν εγγράφεστε στο ενημερωτικό μας δελτίο ή επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του ιστότοπού μας.

1.2. Πληροφορίες χρήσης: Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας, όπως τη διεύθυνση IP, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τις σελίδες που επισκεφτήκατε και άλλα δεδομένα χρήσης, μέσω cookies και παρόμοιων τεχνολογιών.

2. Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας

2.1. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για: Παρέχουμε και συντηρούμε τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας. Επικοινωνήστε μαζί σας, απαντήστε στα ερωτήματά σας και παρέχετε υποστήριξη πελατών. Σας στέλνουμε ενημερωτικά δελτία, επικοινωνίες μάρκετινγκ και άλλο διαφημιστικό υλικό. Αναλύστε και βελτιώστε τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας. Συμμορφωθείτε με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

3. Πώς μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας

3.1. Μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία με: Πάροχοι υπηρεσιών: Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τρίτους παρόχους υπηρεσιών που μας βοηθούν να λειτουργούμε τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας. Νομικές απαιτήσεις: Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες σας εάν απαιτείται από το νόμο ή ως απάντηση σε έγκυρα νομικά αιτήματα, όπως κλητεύσεις ή δικαστικές εντολές. Επιχειρηματικές μεταβιβάσεις: Εάν εμπλεκόμαστε σε συγχώνευση, εξαγορά ή πώληση περιουσιακών στοιχείων, οι πληροφορίες σας ενδέχεται να μεταφερθούν ως μέρος αυτής της συναλλαγής.

4. Τα δικαιώματά σας

4.1. Έχετε το δικαίωμα να: Πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία και ζητήστε αντίγραφό τους. Διορθώστε τυχόν ανακρίβειες στα προσωπικά σας στοιχεία. Διαγράψτε τα προσωπικά σας στοιχεία από τα αρχεία μας. Αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών.

5. Διατήρηση Δεδομένων

5.1. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης.

6. Ασφάλεια

6.1. Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να προστατεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη. Ωστόσο, καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω Διαδικτύου ή ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής, επομένως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε απόλυτη ασφάλεια.

7. Διεθνείς Μεταφορές Δεδομένων

7.1. Εάν έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας εκτός Ελλάδας, λάβετε υπόψη ότι οι πληροφορίες σας ενδέχεται να μεταφερθούν, να αποθηκευτούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες όπου βρίσκονται οι πάροχοι υπηρεσιών μας.

8. Αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου

8.1. Ενδέχεται να ενημερώνουμε την Πολιτική Απορρήτου μας από καιρό σε καιρό. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές δημοσιεύοντας τη νέα Πολιτική Απορρήτου σε αυτή τη σελίδα. Η συνεχής χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας μετά από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές συνιστά αποδοχή της νέας Πολιτικής Απορρήτου.

9. Επικοινωνήστε μαζί μας

9.1. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας στο contact@tzogos.com. Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε τον Τζόγκο. Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητό σας και να προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία.